Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn is een raad die advies geeft aan het college van Burgemeester en Wethouders van Borger-Odoorn.

 

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over alle onderwerpen die bij het sociaal domein horen. U kunt daarbij denken aan bijv. gehandicaptenzorg, ouderenzorg, eenzaamheid, laaggeletterdheid, re-integratie, webwinkel.

 

De Adviesraad bestaat ten hoogste uit 9 leden.

* De voorzitter.

De voorzitter behoudt o.a. overzicht van alle lopende zaken en onderwerpen, zit de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering voor, is het eerste aanspreekpunt voor de wethouder en de gemeenteambtenaren.

* De secretaris.

De secretaris behoudt o.a. het overzicht inzake gevraagde adviezen en termijnen waar binnen deze ingediend moeten worden, inkomende stukken en post, draagt bij aan het formuleren van adviezen.

* De penningmeester.

De penningmeester stelt o.a. jaarlijks de begroting van de Adviesraad op en stemt deze af met de gemeenteambtenaar. Vervolgens bewaakt de penningmeester het toegekende budget en de uitgaven.

Bovenstaande leden vormen het dagelijks bestuur van de Adviesraad.

Daarnaast zijn er nog maximaal zes leden die affiniteit, ervaring met en/of kennis hebben van de verschillende onderwerpen die onderdeel zijn van het sociaal domein.

 

De Adviesraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris notuleert o.a. de vergaderingen, ontvangt de inkomende post, verspreidt de agenda onder de leden, bewaakt termijnen, is aanspreekpunt voor verschillende externe contacten.

 

De Adviesraad vergadert maandelijks. Datum, plaats en agenda kunt u vinden bij het tabblad ‘Vergaderingen’. Ook kunt u daar verslagen van voorgaande vergaderingen lezen. De vergaderingen zijn openbaar en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

U bent van harte welkom.

 

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close